Announcements

IMPORTANT DATES FOR SEMESTER 2, 2014/2015 SESSION POST-FINAL EXAMINATION
Monday, 13 July 2015
IMPORTANT DATES FOR SEMESTER 2, 2014/2015 SESSION POST-FINAL EXAMINATION No Activity Date 1. Issuance of Interim Course Assessment Result... Read More...
MAKLUMAN PENDAFTARAN SEMESTER 1 2015/2016
Monday, 10 August 2015
PELAJAR SEMASA/CURRENT STUDENTS ************************ MAKLUMAN PENDAFTARAN SEMESTER 1 2015/2016 ANNOUNCEMENT ON SEMESTER 1 2015/2016 REGISTRATION... Read More...
Makluman Peperiksaan Bagi Semester 2 Sesi 2014/2015
Tuesday, 26 May 2015
IMPORTANT DATES FOR SEMESTER 2, 2014/2015 SESSION... Read More...
RAYUAN MENERUSKAN PENGAJIAN GAGAL DAN DIBERHENTIKAN (GB) SEMESTER 2 SESI 2014/2015
Monday, 13 July 2015
NOTIS PENTING RAYUAN MENERUSKAN PENGAJIAN GAGAL DAN DIBERHENTIKAN (GB) SEMESTER 2 SESI 2014/2015 Bagi kes-kes pelajar yang mendapat status Gagal dan... Read More...
Yuran Per Kredit diluluskan Semester 2 Sesi 2014/2015
Tuesday, 28 April 2015
MAKLUMAN PENTING Keputusan Permohonan Yuran Per kredit boleh disemak mulai : 20 April 2015 (Isnin ) melalui laman web BPPs www.bpps.unimas.my... Read More...
 

Welcome

Loading ...